Hem

Publicerat: 2022-07-29 11:21:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AB Igrene: Igrene får avslag hos Förvaltningsrätten gällande undersökningstillstånd

Förvaltningsrätten avslår gasprospekteringsbolaget Igrenes överklagande av Bergsstatens hantering av företagets tre undersökningstillstånd inom Siljansringen. Bakgrunden till överklagandet gäller det beslut organet fattade i fjol om att tillstånden inte längre ska gälla.

Det ledde till att Igrene överklagade beslutet, men Förvaltningsrätten har nu avslagit ansökan.

Rätten uppges anse att Bergsstatens skrivelser och hantering inte är handlingsdirigerande, och att ett överklagande därigenom inte kan göras.

"Igrene konstaterar att den information Bergsstaten lämnat till bolaget varit felaktig och att Bergsstaten i sin myndighetsutövning saknat vilja till rättelse av egna misstag", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Läs mer om AB Igrene