Hem

Publicerat: 2022-08-08 08:12:53

Safe at Sea: Komponenter i hamn - Mangold

Safe at Sea tillverkar sök- och livräddningsbåtar för SAR-verksamhet (Search and Rescue). Bolagets intäkter överträffade Mangold prognos för kvartalet och uppgick till 3,1 (1,3) miljoner kronor. Anledningen är att båtar kunnat levererats till kund snabbare än väntat givet förbättrad komponentförsörjning och omlagd produktion av skrov.

Safe at Sea ska lansera den elektriska livräddningsbåten Elecorunner Zero Series (EZS) den 26 augusti 2022 vilket väntas generera ökad försäljning framgent. Bolaget har under kvartalet genomfört en förstudie för SOLAS (Safety of Life at Sea)-klassificering vilken mynnat ut i ett positivt gensvar. En certifiering skulle öppna upp flertalet marknader i form av försäljning till passagerar- och lastfartyg samt oljeplattformar. Därutöver kan bolaget stärka sin kassa med maximalt 15,7 miljoner kronor; TO1 kan tecknas mellan den 5 och 19 september 2022 vilket är en nödvändig påfyllning av kassan som vid utgången av det andra kvartalet var cirka 2,5 miljoner kronor.

Mangold reviderar upp det motiverade värdet till 1,70 (1,51) kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om över 90 procent. Revideringen görs till följd av överträffad försäljning och förbättrad kostnadsstruktur. Mangold bedömer att intäkterna kan öka under resterande del av året drivet av lanseringen av EZS, försäljning av Searanger, eventuella order inom AVINOR-projektet samt leverans av båtarna som redan beställts.


Länk till analysen

Läs mer om Safe at Sea AB