Hem

Publicerat: 2022-08-10 08:16:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory minskar omsättning och ökar förlusten under Q2

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före och efter skatt var också -1,5 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 4,0 miljoner kronor (10,2).

"Utmaningar vi har upplevt på grund av den pågående situationen är delvis relaterade till ökande kostnader, men ännu mer relaterat till förseningar och osäkerheter i leveranser av varor. På grund av kontroll över våra processer och bra planering har vi dock lyckats driva aktiviteter som planerat under tiden, och med stor noggrannhet utvärderar vi framtida behov av varor för att driva vår verksamhet smidigt", skriver vd Elin Mignérus i rapporten.

Bolaget har återigen kunnat träffa nya potentiella kunder i verkligheten.

"Efter år av covid-19-pandemi och reserestriktioner har andra kvartalet 2022 äntligen tillåtit oss att besöka konferenser och mässor. Att träffa människor i verkligheten har alltid varit av betydelse för företaget, då det öppnar för ny kvalitet kopplingar på ett unikt sätt", fortsätter Mignérus.


Polymer Factory, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,6 -66,7%
Rörelseresultat -1,5 -0,9
Resultat före skatt -1,5 -0,9
Nettoresultat -1,5 -0,9
Likvida medel 4,0 10,2 -60,8%

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB