Hem

Publicerat: 2022-08-18 09:06:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bahnhof AB: Bahnhof ökar intäkter och resultat i andra kvartalet, upprepar prognos för helåret 2022

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökande intäkter och resultat i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2022.

Nettoomsättningen steg 8,3 procent till 430,6 miljoner kronor (397,5).

Rörelseresultatet blev 57,7 miljoner kronor (45,3), med en rörelsemarginal på 13,4 procent (11,4).

Resultatet före skatt var 57,1 miljoner kronor (45,3).

Resultatet efter skatt blev 45,6 miljoner kronor (36,5), en ökning med 24,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (0,34), vilket innebär en ökning med 23,5 procent mot föregående år.

På privatsidan har Bahnhof den 30 juni 435 644 hushåll som beställt någon av bolaget fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det andra kvartalet år 2022 med 5 843 kunder, det andra kvartalet år 2021 var nettotillväxten 6 900 kunder.

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett
rörelseresultat, ebit, på omkring 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Bolagets mål är samtidigt att bryta ny mark med innovativa tjänster. Det finns därför positiva möjligheter utöver den traditionella prognosen, skriver Bahnhof som därmed upprepar sin prognos från föregående delårsrapport.


Bahnhof, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 430,6 397,5 8,3%
Rörelseresultat 57,7 45,3 27,4%
Rörelsemarginal 13,4% 11,4%
Resultat före skatt 57,1 45,3 26,0%
Nettoresultat 45,6 36,5 24,9%
Resultat per aktie, kronor 0,42 0,34 23,5%

Läs mer om Bahnhof AB