Hem

Publicerat: 2022-08-18 14:36:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 40,0 procent till 4,8 miljoner kronor (8,0).

Ebitda-resultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,1).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt var -2,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet efter skatt blev 2,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,26 kronor (-0,18).

- Det har varit ett aktivt andra kvartal och första halvår av 2022. Nyöppning av hubb i Stockholm,
två viktiga avtal inom mikromobilitet med Dott och Lime och ytterligare två nya avtal med Textilia och Martin & Servera. Dessutom har vi utökat befintliga avtal med både Fruktbudet och Budbee och märker en fortsatt stor efterfrågan av våra tjänster. Nu ser vi fram emot att utveckla våra samarbeten ytterligare, bredda vår verksamhet och blickar med glädje fram emot hösten, kommenterar vd Lisette Hallström i delårsrapporten.


Movebybike, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 4,8 8,0 -40,0%
EBITDA -0,7 -0,1
Rörelseresultat -2,0 -1,1
Resultat före skatt -2,1 -1,2
Nettoresultat 2,1 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,26 -0,18

Läs mer om MoveByBike Europe AB