Hem

Publicerat: 2022-08-19 09:37:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech rapporterar minskat rörelseresultat

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade något under perioden.

Rörelseresultatet blev -3,9 miljoner danska kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -4,0 miljoner danska kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -3,3 miljoner danska kronor (-2,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,3 miljoner danska kronor (-1,6).

Likvida medel uppgick till 17,8 miljoner danska kronor (9,5).

Bolaget har fortsatt med planerade aktiviteter under kvartalet.

"Under det andra kvartalet 2022 slutförde vi rekryteringen av vår fas 2-studie 0206, den farmakokinetiska studien med CT001, och mycket viktigt erhöll vi myndighetsgodkännande för vår pivotala studie 0205, en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie med 220 patienter", säger vd Jes Trygved i en kommentar.

Han fortsätter:

"Vi förväntar oss att dosera de första patienterna inom kort, vilket gör att vi kommer att ingå i en utvald grupp av företag som är i slutet av utvecklingen. Vi ser fram emot ett mycket spännande år för bolaget med en rikligt nyhetsflöde".


Cessatech, Mdkk Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,9 -3,1
Resultat före skatt -4,0 -3,1
Nettoresultat -3,3 -2,6
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,3 -1,6
Likvida medel 17,8 9,5

Läs mer om Cessatech A/S