Hem

Publicerat: 2022-08-23 10:34:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm minskar omsättning under Q2 - ska nu återuppta tillväxt

Hemlarmsbolaget Sensor Alarm redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Med andra kvartalet bakom oss kan vi med glädje konstatera att vår nya plattform lanserats i Sverige och Norge. Lanseringen genomfördes under de sista dagarna av kvartalet och var en viktig målsättning för oss att uppnå. Vi ser med tillfredsställelse framemot att återuppta vår tillväxtresa, som under de första två kvartalen har fått stått tillbaka, i väntan på vår nya plattform", kommenterar vd Martin Norsebäck.

Omsättningen sjönk 38,9 procent till 1,1 miljoner kronor (1,8).

"Kvartalet präglas utav lägre nyförsäljning vilket genererat en lägre nettoomsättning under kvartal två jämfört med det första kvartalet. Dock så visar vi en marginell ökning av våra återkommande intäkter under kvartal två jämfört med kvartalet innan, ett resultat utav försäljning två år tillbaka, vilket ligger i planen för att uppnå positivt kassaflöde", uppger Norsebäck.

Ebitda-resultatet blev -3,0 miljoner kronor (-3,5).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-3,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor (-0,48).


Sensor Alarm, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,1 1,8 -38,9%
EBITDA -3,0 -3,5
Rörelseresultat -3,3 -3,6
Nettoresultat -3,9 -3,6
Resultat per aktie, kronor -0,35 -0,48

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB