Hem

Publicerat: 2022-08-24 07:41:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures för diskussioner med flera bolag som vill noteras under hösten

Investmentbolaget Renewable Ventures presenterade idag sin rapport för det andra kvartalet. Enligt rapporten för bolaget flera diskussioner med bolag som vill till börsen under andra halvan av 2022.

Resultatet efter skatt blev -0,36 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor.

Likvida medel uppgick till 2,8 miljoner kronor. Substansvärdet per aktie uppgick till 6,12 kronor.

"Bo¨rsklimatet har fortsatt varit osa¨kert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag ka¨nnetecknas alltid av ho¨g risk, men speciellt i dessa tider. Vi har da¨rfo¨r valt att anva¨nda del av va°r likviditet till bryggla°n fo¨r att kunna na° en bra riskjusterad avkastning. I va°r strukturaffa¨r ser vi ett o¨kat intresse fo¨r va°r modell och vi fo¨r i dagsla¨get flera parallella diskussioner. I va¨rderingsdiskussioner ma¨rker vi dessutom att va¨rderingsfo¨rva¨ntan fra°n bolagen kommit ned va¨sentligt", skriver Marcus Bonsib, vd för Renewable Ventures.

Renewable Ventures noterades på Spotlight Stock Market i april.


Renewable Ventures, Mkr Q2-2022
Nettoresultat -0,36
Resultat per aktie, kronor -0,19
Likvida medel 2,8
Substansvärde per aktie, kronor 6,12

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB