Hem

Publicerat: 2022-08-24 08:42:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell ökar förlusten under kvartalet

Sårvårdsbolaget Odinwell redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före och efter skatt var -2 miljoner kronor (-0,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-1,4).

Likvida medel uppgick till 15,1 miljoner kronor (27,5).

"Vi har under våren färdigställt en fungerande prototyp i labbmiljö och testat denna repetitivt på människa under förband. Vi har kunnat verifiera att den mäter temperaturförändring korrekt. Nästa steg är att genomföra tester utanför labbmiljö och även i sjukvårdsmiljö", säger vd Susanne Olauson.


Odinwell, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -0,8
Resultat före skatt -2 -0,7
Nettoresultat -2 -0,7
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,1 -1,4
Likvida medel 15,1 27,5 -45,1%

Läs mer om Odinwell AB