Hem

Publicerat: 2022-08-25 07:12:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Curasight A/S: Curasight ökar förlusten - ska fortsätta utveckla sin pipeline

Forskningsbolaget Curasight redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner danska kronor (-1).

Resultatet före skatt var -2,9 miljoner danska kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner danska kronor (-0,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner danska kronor (-1,1).

Likvida medel uppgick till 60 miljoner danska kronor (34,1).

"Tillsammans med en stark finansiell ställning på 60 miljoner danska kronor som förväntas bestå långt in i 2023 och en utökad strategi med ytterligare två indikationer för uTRACE är jag övertygad om att vi under de kommande två kvartalen kommer att fortsätta att bygga upp vår verksamhet genom att utveckla vår pipeline", säger vd Ulrich Krasilnikoff.


Curasight, Mdkk Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,7 -1
Resultat före skatt -2,9 -1,1
Nettoresultat -2,2 -0,8
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 -1,1
Likvida medel 60 34,1 76,0%

Läs mer om Curasight A/S