Publicerat: 2022-08-25 09:00:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion ökar omsättning men minskar rörelseresultat under Q2 - stark orderbok

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade samtidigt.

Omsättningen steg 103,3 procent till 37,2 miljoner kronor (18,3). Tillväxtökningen är främst hänförlig till förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 1,5 procent.

Ebitda-resultatet blev 3,8 miljoner kronor (4,3), med en ebitda-marginal på 10,2 procent (23,5).

Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (3,5), med en rörelsemarginal på 1,9 procent (19,1).

Resultatet efter skatt blev 0,27 miljoner kronor (2,8), en minskning med 90,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,4 miljoner kronor (1,7).

Likvida medel uppgick till 13,0 miljoner kronor (46,5).

"Vi befinner oss i en va¨ldigt speciell situation med ra°dande va¨rldsla¨ge da¨r flera av va°ra bolag har kraftigt o¨kade orderbo¨cker ja¨mfo¨rt med tidigare a°r, men da¨r vi dessva¨rre har utmaningar med att fa° ut produkterna till kund pa° grund av fo¨rsenade leveranser. Sammanlagt hade bolagen per den 30 juni en orderstock (cirka 60 miljoner kronor) som na¨stan motsvarar fo¨rsta halva°rets omsa¨ttning, vilket a¨r exceptionellt. Hade vi kunnat leverera enligt plan hade va°ra finansiella ma°l o¨vertra¨ffats reja¨lt", skriver Brodde Wetter, vd och koncernchef för Sustainion.


Sustainion, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 37,2 18,3 103,3%
EBITDA 3,8 4,3 -11,6%
EBITDA-marginal 10,2% 23,5%
Rörelseresultat 0,7 3,5 -80,0%
Rörelsemarginal 1,9% 19,1%
Resultat före skatt -0,1 3,3
Nettoresultat 0,27 2,8 -90,4%
Resultat per aktie, kronor 0,00 0,00
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,4 1,7
Likvida medel 13,0 46,5 -72,0%

Läs mer om Sustainion Group AB