Hem

Publicerat: 2022-08-26 07:45:04

Uppdatering: Tendo Q2’22 - Kalqyl

Utvecklingsbolaget Tendo redovisade som förväntat ingen omsättning under det andra kvartalet. Rörelseresultatet för perioden kom in på -1,25 MSEK (-0,2 MSEK). Kostnadsökningen är hänförlig till de aktiviteter som genomförts för att intensifiera arbetet inför den kommande marknadsintroduktionen av produkten Tendo OneGrip, som förväntas ske i början av 2023. Kassan uppgick till 13 MSEK vid utgången av kvartalet, vilket vi bedömer finansierar bolaget fram tills den kommersiella fasen inleds.Vi är särskilt positiva över nyhetsflödet i kvartalet som indikerar att Tendo följer kommunicerad tidsplan. Med hjälp av utvecklingspartners är bolaget i fas för att slutföra sitt kvalitetsledningssystem samtidigt som slutfasen av produktutvecklingen fortskrider. Utöver detta har Tendo fördjupat samarbetet med en behandlande klinik för att säkerställa produktens kliniska nytta och säkerhet.Vi upprepar vår positiva syn avseende produkten och dess möjligheter till en god marknadslansering. Vidare löper den operativa verksamheten på enligt våra förväntningar. Vår uppfattning är att kännedomen om Tendo är låg och att detta ihop med aktiemarknadens sedvanliga skepticism till att tidsplaner införlivas är huvudförklaringarna till aktiens konservativa värdering. Vi bedömer att sentimentet kan ändras nu när det finns en tydligare prägel på Tendo som ett bolag nära kommersiell fas.


Länk till analysen

Läs mer om Tendo AB