Hem

Publicerat: 2022-08-26 10:02:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus rapporterar minskat rörelseresultat under andra kvartalet

Jordbruksteknikbolaget Vultus rörelseresultat sjönk under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,2125 kronor (-0,2612).

"Sedan noteringen har vi växlat upp verksamheten och Vultus går nu in i kommersialiseringsfas. Våra tjänster möter stort intresse från en mängd aktörer runt om i världen och vi är stolta över att kunna erbjuda en intelligent och skalbar plattform som kan integreras i partners befintliga system. Styrkan i vår affärsmodell är att kunna växa med partners och få en snabb utväxling av våra tjänster genom partnerns befintliga kunder, medlemmar och spannmålsproducenter", säger vd Per Karlsson.


Vultus, Mkr Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,1 -0,7
Nettoresultat -1 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,2125 -0,2612

Läs mer om Vultus AB