Hem

Publicerat: 2022-08-29 12:51:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Healths nettoförlust minskade

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.

"Under det andra kvartalet började vi skörda frukterna av de betydande ansträngningar och investeringar som gjorts under de senaste kvartalen", säger vd Stein Ulve i rapporten.

Omsättningen steg till 1,8 miljoner euro (1,5).

Ebitda-resultatet blev -0,07 miljoner euro (-0,44).

Resultatet efter skatt blev -0,34 miljoner euro (-0,55).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0 miljoner euro (-0,4).

Likvida medel uppgick till 0,6 miljoner euro (2,3).

"Vi förväntar oss fortfarande en solid tillväxt på nutraceutiska marknader. De stora aktörerna är försiktiga men med positiva utsikter", säger vd:n.

Vidare uppger han att utsikterna för andra halvåret 2022 är goda. Ledningsgruppen behåller ett lönsamhetsfokus, men strävar också efter att fortsätta på tillväxtspåret.


Eevia Health, MEUR Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 1,8 1,5
EBITDA -0,07 -0,44
Nettoresultat -0,34 -0,55
Kassaflöde från löpande verksamhet 0 -0,4
Likvida medel 0,6 2,3

Läs mer om Eevia Health Plc