Hem

Publicerat: 2022-08-30 16:26:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Group föreslår utdelning med 0,30 kronor per aktie

Styrelsen för e-handelsbolaget Tura Group har beslutat föreslå extra bolagsstämma den 29:e november 2022 att dela ut 0,30 kronor per aktie motsvarande cirka 14,8 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet baseras på tidigare lämnad information i samband med det omvända förvärvet av Tura Scandinavia, att bolaget, som en följd av den då pågående transaktionen, valt att inte besluta om utdelning vid sin årsstämma i år utan att förslag till eventuell utdelning under 2022 (för verksamhetsåret 2021) i stället skulle vänta till efter transaktionens genomförande.

Tura skriver vidare att långsiktigt ligger bolagets utdelningspolicy fast, om att målet ska vara att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.

Läs mer om Tura Group AB