Hem

Publicerat: 2022-08-31 08:20:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tura Group AB: Tura Scandinavia ökade omsättning och vinst under första halvåret

Tura Group har släppt sin delårsrapport för det första halvåret. Bolaget har uppstått genom ett samgående mellan spac:en Spacett och elektronikdistributören Tura Scandinavia. De siffror som presenteras nedanför avser den finansiella prestationen för förvärvade Tura Scandinavia under första halvåret.

Omsättningen steg 5,1 procent till 398,5 miljoner kronor (379,2). Bruttomarginalen förbättrades med 1 procentenhet. Vd Stefan Eriksson uppger att man är mycket nöjda med resultatet givet den turbulenta situation som råder i omvärlden.

"Vi tappade något under årets två första kvartal i Finland och Danmark, medan Norge och
Sverige ökade i omsättning", säger Eriksson om utvecklingen på diverse marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev 24,5 miljoner kronor (18,2).

Likviditeten uppgick till 25,9 miljoner kronor (31,8).

"För återstoden av året ser det bra ut. Planen inför hösten och framför allt det viktiga fjärde
kvartalet är satt. Även om vi tror att kampanjveckan ”Black Week” inte blir lika intensiv som
tidigare, kommer i vanlig ordning väldigt mycket varor att säljas under årets två sista
månader", säger Eriksson.

Förvärvet av Tura Scandinavia slutfördes först den 31 juli, alltså efter rapportperioden för Tura Group (tidigare Spacett).


Tura Scandinavia, Mkr H1-2022 H1-2021 Förändring
Nettoomsättning 398,5 379,2 5,1%
Resultat efter finansiella poster 24,5 18,2 34,6%
Likviditeten 25,9 31,8 -18,6%

Läs mer om Tura Group AB