Hem

Publicerat: 2022-08-31 09:28:02

Första Intrycket Thinc Jetty, kv2 2022: Fortsatt bra intäktstillväxt - Carlsquare

Idag på morgonen offentliggjorde Thinc Jetty sin rapport för andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

Koncernens intäkter ökade till 91,4 miljoner kronor, vilket översteg vår prognos med ca 16 procent. Särskilt juni var bättre än väntat inräknat att eventindustrin nu har tagit fart igen.

Utsikterna för resten av 2022 präglas av tillförsikt, där ledningen är övertygad om att de finansiella målen kommer att kunna uppnås trots orosmoln i omvärlden.

Till följd av högre kostnader än väntat blev rörelseresultatet på 1,16 miljoner kronor endast ungefär hälften av vår prognosticerade nivå. Proforma förbättrades dock EBITDA till 6,4 miljoner kronor första halvåret 2022 jämfört med 3,8 miljoner kronor första halvåret 2021.

Trots ett positivt finansnetto inkluderande en mindre vinst under resultat från övriga värdepapper och fordringar blev resultat efter finansnetto ca 1,25 miljoner kronor, ca 47 procent lägre än vår prognos före denna rapport.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital och investeringar blev positivt, ca 2,5 miljoner kronor under andra kvartalet 2022.


Länk till analysen

Läs mer om Thinc Jetty Collective AB