Hem

Publicerat: 2022-08-31 12:45:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate mer än fördubblade förvaltningsresultatet under första halvåret

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate redovisar ökade hyresintäkter och en mer än fördubbling av förvaltningsresultatet under första halvåret, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 32,2 miljoner kronor (17,2).

Driftnettot uppgick till 29,9 miljoner kronor (16,4).

Förvaltningsresultatet uppgick till 15,3 miljoner kronor (6,4).

Resultatet före skatt var 59,2 miljoner kronor (62,6).

Resultatet efter skatt blev 47,4 miljoner kronor (48,5), och per aktie 10,6 kronor (10,8).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 120,2 kronor (107,90).

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", heter det i rapporten.


Krona Public Real Estate, Mkr H1-2022 H1-2021 Förändring
Hyresintäkter 32,2 17,2 87,2%
Driftöverskott 29,9 16,4 82,3%
Förvaltningsresultat 15,3 6,4 139,1%
Resultat före skatt 59,2 62,6 -5,4%
Nettoresultat 47,4 48,5 -2,3%
Resultat per aktie, kronor 10,6 10,8 -1,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 120,2 107,90 11,4%

Läs mer om Krona Public Real Estate AB