Hem

Publicerat: 2022-09-01 09:23:26

Monivent Q2’22: Uppdaterad analys - Kalqyl

Sammantaget utvecklades den operationella verksamheten positivt under kvartalet, men försäljningen kom in betydligt lägre än vad vi hade förväntat oss till följd av förskjutna orders. I likhet med andra bolag drabbades Monivent av komponentbrist, vilket höll tillbaka leveranskapaciteten i kvartalet. Vidare hade bolaget tömt sina lager snabbare än beräknat efter två föregående kvartal i rad med kraftigt ökad försäljning.

Även om komponentbristen hindrar full försäljningskonvertering och skadar kortsiktiga marginaler anser vi att den allmänna efterfrågan samt bolagets operationella utveckling bör stå i fokus. Utsikterna bortom 2022 och framåt är emellertid fortsatt positiva, även om vi har sett över våra kortsiktiga försäljningsestimat efter kvartalet.


Länk till analysen

Läs mer om Monivent AB