Publicerat: 2022-09-01 10:53:26

Aktieanalys på Aptahem: Ska skicka in ansökan för att starta den kliniska fasen - Analyst Group

Aptahem kommer allt närmare att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1 – att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett potentiellt värde om 1,8 (1,8) kr per aktie.

Länk till analysen

Läs mer om Aptahem AB