Publicerat: 2022-09-01 11:06:45

Redsense Medical: Sakta men säkert - Penser

Q2"22

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,93 mkr (1,48) och rörelseresultatet blev -2,42 mkr (-2,87) under det andra kvartalet vilket är något under våra estimat. Med ett tufft år bakom sig visar nu bolaget en tillväxttakt på 30% y/y vi. Jämför man dock med det föregående kvartalet Q1"2022 gick omsättningen ned med 38%. Kassa inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 16,5 mkr.


Länk till analysen

Läs mer om Redsense Medical AB