Hem

Publicerat: 2022-09-12 08:11:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD:s nyintroduktion fulltecknad sedan garanterna tagit stor andel, handelsstart 15 september

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, nyintroduktion på Spotlight Stock Market tecknades till 53,1 procent genom teckningsåtaganden och av allmänheten i Sverige. Därmed tilldelas emissionsgaranterna 46,9 procent av erbjudandet, varigenom erbjudandet är tecknat till 100 procent och bolaget tillförs 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets aktier kommer börja handlas på Spotlight den 15 september.

Teckningskursen var 4 kronor för en unit, där varje unit består av en aktie, en vederlagsfri teckningsoption TO1 och en vederlagsfri teckningsoption TO2. Bolaget har efter erbjudandet 17,67 miljoner aktier utestående.

Ett antal professionella investerare, inklusive Claes Nordström genom bolaget Basildon Investment, Crafoord Capital Partners, Fredrik Rågmark, Bo Eklöf, och Petter Wingstrand, har under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, tecknat units i erbjudandet motsvarande ett totalt värde om 4,25 miljoner kronor eller 35,4 procent av erbjudandet.

Bolaget hade även ingått avtal med ett antal garanter, bland annat Pegroco Holding, Crafoord Capital Partners, Accrelium, Albonja, Basildon Investment och Bo Eklöf, motsvarande garantiåtaganden om sammanlagt 7,75 miljoner kronor, vilket motsvarar 64,6 procent av erbjudandet.

Utöver ovan nämnda teckningsåtaganden erhöll bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 529 300 units från allmänheten i Sverige, motsvarande 17,6 procent av erbjudandet för en total teckning om 53,1 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna 46,9 procent av erbjudandet.

- Vi är mycket glada över att ha godkänts av Spotlight Stock Market inför en listning. Att vi når spridningskravet i kombination med åtagandena från professionella investerare, trots det mycket utmanande börsklimatet, visar på att det finns en stark tro på RMD, vår affärsmodell och den tillväxtresa vi står inför, där vi genom AI-baserad och patenterad teknik ämnar vara en drivande faktor inom digitaliseringen av järnvägsindustrin och möjliggöra transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Jag, tillsammans med bolagets kompetenta team och samarbetspartners, blickar nu framåt mot nästa steg i RMD:s utveckling där vi genom tillgång till kapitalmarknaden skapat ännu bättre förutsättningar för att stärka vår position och nå RMD:s vision om att bygga framtidens standard för sensorer anpassade för transport, infrastruktur och människor, säger Jan Lindqvist, vd för RMD.

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik. Bolaget har inledningsvis valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB