Hem

Publicerat: 2022-09-12 09:56:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Analysguiden inleder bevakning på Arcede Pharma och sätter motiverat värde 4,30 kronor (R)

(Rättar att näst sista stycket syftar på eget kapital och inte kassan)

Analysguiden inleder bevakning på lundabaserade Arcede Pharma, som har rötter från börsnoterade Respiratorius, och landar i ett motiverat värde om 4,30 kronor. Bolaget har en läkemedelskandidat som primärt är fokuserad mot lungsjukdomen KOL och sekundärt mot svår astma.

KOL är en progressiv sjukdom och förvärras alltså med tiden. Dagens behandlingar saktar endast ner förloppet och lindrar symptom.

"Trots att antalet godkända läkemedel är många och konkurrensen är hög inom klinisk utveckling, verkar den stora massan via redan kända verkningsmekanismer. Behovet är framför allt stort för nya antiinflammatoriska läkemedel, eftersom dagens behandlingar är förknippade med allvarliga biverkningar. Bolagets läkemedelskandidat RCD405 har i prekliniska studier visats ha en luftrörsvidgande effekt och antiinflammatoriska egenskaper. Tillsammans med en ny, men ännu inte helt definierad, verkningsmekanism har projektet potential att få en unik position på marknaden", skriver Analysguiden i uppdragsanalysen.

Marknaden för KOL estimerades till 20 miljarder dollar 2021.

Vid publiceringen av analysen värderades aktien till omkring 25 procent av bolagets egna kapital och möjligen ligger den utmanande historiken i Respiratorius projekt som en blöt filt, skriver analyshuset.

Som tidigast räknar bolaget med att inleda förberedelser inför en fas 1-studie under första halvåret av 2023.

Läs mer om Arcede Pharma AB