Hem

Publicerat: 2022-09-15 10:00:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: RMD faller 25 procent i premiärhandeln på Spotlight i måttlig omsättning

Teknikbolaget RMD, Railway Metrics and Dynamics, började i dag den 15 september att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet RMDX. Bolaget emitterade även teckningsoptioner TO1 och TO2, som noteras vid ett senare datum.

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik. Bolaget har inledningsvis valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur.

Nyintroduktionen tecknades till 53,1 procent genom teckningsåtaganden och av allmänheten i Sverige. Därmed tilldelades emissionsgaranterna 46,9 procent av erbjudandet, varigenom erbjudandet tecknades till 100 procent och bolaget tillfördes 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utöver teckningsåtagandena erhöll bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 529 300 units från allmänheten i Sverige, motsvarande 17,6 procent av erbjudandet för en total teckning om 53,1 procent. Därmed tilldelades emissionsgaranterna 46,9 procent av erbjudandet.

Teckningskursen var 4 kronor för en unit, där varje unit består av en aktie, en vederlagsfri teckningsoption TO1 och en vederlagsfri teckningsoption TO2.

Aktien har hittills i dag handlats till 3,50 kronor som lägst betalt och 2,70 kronor som lägst betalt. Klockan 10.00 var senast betalt 3,00 kronor, vilket är en nedgång på 25 procent jämfört med teckningskursen på 4 kronor. Aktier för måttliga 48 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 17,67 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 53 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB