Hem

Publicerat: 2022-09-23 10:56:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Arcede Pharma AB: Arcede Pharma gick back 1,9 miljoner kronor under Q1

Läkemedelsbolaget Arcede Pharma redovisar en förlust på nästan 2 miljoner kronor under första kvartalet. Bolaget hade ingen omsättning under perioden. Inga jämförelsetal finns då bolaget bytt till brutet räkenskapsår.

Ebitda-resultatet blev -1,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -1,9 miljoner kronor.

Fokus har legat på att driva RCD405-projektet framåt, uppger vd Mia Lundblad i rapporten.

"Ytterligare formuleringsstudier har utförts och den kontrakterade delen är nu avslutad.
Försöken har visat att vår substans, RCD405, har goda karaktäristika för att enkelt kunna
inhaleras med hjälp av kommersiellt tillgängliga och lättanvända engångsinhalatorer från
Iconovo. Detta bådar gott inför de kommande kliniska studierna då förmodligen endast
enklare justeringar och förbättringar behöver göras vad gäller den slutliga inhalerade
produkten", säger Lundblad.


Arcede Pharma, Mkr Q1-2022/2023 Q1-2021/2022
Nettoomsättning 0 0
EBITDA -1,2
Rörelseresultat -1,9
Resultat före skatt -1,9
Nettoresultat -1,9

Läs mer om Arcede Pharma AB