Hem

Publicerat: 2022-09-30 07:36:44

Calmark: Tillväxtresan kan starta - Kalqyl

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer analysinstrument för patientnära diagnostik för nyfödda barn. Instrumenten fastställer vanligt förekommande medicinska tillstånd i samband med födseln såsom gulsot, lågt blodsocker och syrebrist. Analyserna kan utföras direkt på vårdplatsen där patienten är i stället för att skickas till ett laboratorium, vilket möjliggör snabbare beslut jämfört med nuvarande process. Detta kan minska långsiktiga komplikationer för nyfödda och reducerar även kostnader för vården. Utöver detta har bolaget även ett instrument som mäter hur allvarligt sjuka vuxna patienter är i Covid-19.

Kommersialiseringsfasen inleddes under pandemin 2020, vilket gjorde det svårt att lansera nya medicinska produkter. Calmark har nu även bytt lanseringsstrategi från välutvecklade länder till mindre utvecklade länder där det föds fler barn och där det ofta saknas tillgång till sjukhuslaboratorium. Calmark kan således verka på relativt konkurrensfria och volymstora marknader där instrumenten fyller ett tydligare medicinskt behov. Med funktioner såsom användarvänlighet, bärbarhet och att instrumenten har en attraktiv prisnivå ser vi goda införsäljningsmöjligheter. Försäljning sker via distributörer och Calmark har på kort tid lyckats etablera ett brett distributionsnätverk.

Restriktionerna kopplat till pandemin är nu borttagna i de flesta länder och med en ny lanseringsplan ser vi att försäljningen har potential att ta fart. Vi bedömer att ökad omsättningstillväxt kommer vara den enskilt största värdedrivaren för aktien tillsammans med ytterligare regulatoriska godkännanden på nya marknader och produkter.


Länk till analysen

Läs mer om Calmark Sweden AB