Hem

Publicerat: 2022-10-14 15:21:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus omsättningsmål för 2022 senareläggs med 6-12 månader

Jordbruksteknikbolaget Vultus satte i samband med noteringen upp finansiella och operationella målsättningar för bolagets verksamhet de kommande åren.

"Huvuddelen av de operationella målen för 2022 kommer att nås, men på grund av överbelastning i plattformen för nya kunder, tvingas omsättningsmålet om 2-3 miljoner kronor för 2022 skjutas framåt 6-12 månader", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt styrelsens bedömning är bakgrunden att bolaget överskattat plattformens förmåga att hantera det större antalet nya användare. Det stora intresset för Vultus tjänster har avslöjat kapacitetsbrister i plattformens förmåga att hantera den större datamängden av analyserade hektar odlingsareal.

Grundorsaken är identifierad och arbetet med att säkerställa att plattformen kan hantera det signifikant högre antalet användare beräknas vara färdigställt under slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta har lett till att aktiviteter med nya kunder tvingats senareläggas. De befintliga kunderna berörs inte av detta plattformsproblem.

I memorandumet som kommunicerades i samband med Vultus notering på Spotlight Stock Market i maj i år informerade bolaget om att omsättningsmålet för år 2022 uppgick till 2-3 miljoner kronor samt att positivt kassaflöde på månadsbasis bedömdes uppnås i slutet av 2024.

Bolaget bedömer nu att omsättningsmålet inte kommer att nås utan att omsättningen i stället beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor för innevarande år och att det tidigare omsättningsmålet för 2022 revideras med 6-12 månader. Dock upprepar Vultus målet att kassaflödespositivitet på månadsbasis uppnås under fjärde kvartalet 2024.

Läs mer om Vultus AB