Publicerat: 2022-10-19 08:36:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Plejd AB: Plejd ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Hemautomationsbolaget Plejd redovisar en ökande omsättning och rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 28,6 procent till 97,6 miljoner kronor (75,9).

"Värdet i installationer är det bästa sättet att mäta den underliggande tillväxten och vi ser en
ökning om hela 38? procent där den svenska marknaden uppvisar en fortsatt stabil tillväxt på 17?procent, jämfört med samma period föregående år. Vi ser även en mycket stark tillväxt i installationer på våra internationella marknader där Norge ökar med 136? procent, följt av 90?procent i Finland och 217?procent i Nederländerna", säger vd Babak Esfahani i rapporten.

Esfahani uppger också att man inte sett någon påverkan på installationer under perioden till följd av det osäkra omvärldsläget.

"Komponentsituationen innebär fortsatta utmaningar men vi ser indikationer
på att leveransförmågan hos fler av våra leverantörer ökar. Vi följer noggrant utvecklingen
och kommer justera våra lagernivåer i takt med att situationen förbättras, då vi för att säkra
leveranser haft betydligt högre lagernivåer än normalt", säger han.

Ebitda-resultatet blev 24,6 miljoner kronor (20,1), med en ebitda-marginal på 25,2 procent (26,5).

Rörelseresultatet blev 14,6 miljoner kronor (12,7), med en rörelsemarginal på 15,0 procent (16,7).

Resultatet före skatt var 14,3 miljoner kronor (12,5).

Resultatet efter skatt blev 11,5 miljoner kronor (9,9), och per aktie 1,07 kronor (0,92).Plejd, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 97,6 75,9 28,6%
EBITDA 24,6 20,1 22,4%
EBITDA-marginal 25,2% 26,5%
Rörelseresultat 14,6 12,7 15,0%
Rörelsemarginal 15,0% 16,7%
Resultat före skatt 14,3 12,5 14,4%
Nettoresultat 11,5 9,9 16,2%
Resultat per aktie, kronor 1,07 0,92 16,3%

Läs mer om Plejd AB