Hem

Publicerat: 2022-10-25 15:53:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm avser genomföra riktade nyemissioner på 7,5 miljoner kronor

Hemlarmsbolaget Sensor Alarms styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från ett antal investerare som tillsammans har förbundit sig att teckna nya aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om 7,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland de tilltänkta investerarna återfinns personer från bolagets styrelse och ledning som omfattas av aktiebolagslagen, så kallade Leo-personer. Teckningskursen i emissionerna förslås motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen under en mätperiod om 20 handelsdagar, minus en rabatt på 25 procent.

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB