Hem

Publicerat: 2022-10-26 09:53:29

Katalysen Ventures: Riktad nyemission till strategiska investerare - Kalqyl

Katalysen meddelade att bolaget har genomfört en riktad nyemission om 7,6 MSEK till strategiska investerare. Det vi finner mest intressant med emissionen är vilka investerare som valde att teckna. Vi noterar att kvalificerade och strategiska ägare har utökat sina äganden i Katalysen, vilket främjar bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Katalysen hintar bland annat för första gången om att bolaget undersöker möjligheterna att starta en fond tillsammans med teckningstagaren Alex Schütz. Alex Schütz är bland annat grundaren av C-Quadrat Investment Group, ett företag med över åtta miljarder euro i förvaltat kapital, som primärt investerar i tech-bolag. Vi är av uppfattningen att en potentiellt nystartad fond kan skapa intressanta möjligheter för Katalysen.

Länk till analysen

Läs mer om Katalysen Ventures AB