Publicerat: 2022-10-26 11:10:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm kallar till extra stämma för att besluta om riktad nyemission

Aktieägarna i hemlarmsbolaget Sensor Alarm kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 november i Stockholm.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 25 miljoner och
högst 100 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 50 procent.

Styrelsen föreslår att stämman ska godkänna den aviserade riktade nyemissionen på högst 30 miljoner aktier. Bland de tilltänkta investerarna återfinns personer från bolagets styrelse och ledning som omfattas av aktiebolagslagen, så kallade Leo-personer, som därför måste godkännas av extra stämman.

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB