Hem

Publicerat: 2022-10-28 09:29:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics redovisar små förändringar under tredje kvartalet (uppdatering)

(Uppdaterar med mer info)

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

"CE-certifikat för vår produkt MD100 Strokefinder, som vi erhöll i juni år var en stor
framgång för Medfield och gör att bolaget nu inleder marknadsföring och försäljning av
våra produkter på den europeiska marknaden", skriver vd Stefan Blomsterberg.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var också -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Likvida medel uppgick till 15,3 miljoner kronor (13,9).

"Det kommande kvartalet har vi ett flertal planerade sälj- och marknadsaktiviteter som är centrala för arbetet med Medfields varumärke internationellt. Fokusaktiviteter i närtid är bland annat världsstrokekongressen i Singapore samt kundbesök i Norge och Holland. Lanseringsfasen medför ett starkt fokus i bolaget på kundaktiviteter och produkttillgänglighet där vi ser fram emot att kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och generera ännu större värde i bolaget med en tydlig tillväxt", konkluderar Blomsterberg sitt vd-ord.


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,7 -1,6
Resultat före skatt -1,7 -1,6
Nettoresultat -1,7 -1,6
Likvida medel 15,3 13,9 10,1%

Läs mer om Medfield Diagnostics AB