Publicerat: 2022-10-28 10:33:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical föreslår en företrädesemission på 25 miljoner kronor

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Micropos Medical kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 november i Göteborg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Villkoren är 1:9, innebärande att nio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,80 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från 30 november till 16 december.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget och dess fortsatt utveckling. Styrelsen har bland de större aktieägarna i bolaget erhållit teckningsåtagande om 35 procent av emissionen. Dessutom har bolagets huvudägare och tillika styrelseordförande lämnat en toppgaranti i emissionen om 30 procent av aktierna. Garantin har lämnats utan ersättning.

Läs mer om Micropos Medical AB