Hem

Publicerat: 2022-11-01 09:55:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ABAS Protect AB: ABAS Protect faller 20 procent i premiärhandeln på Spotlight

Industribolaget ABAS Protect började i dag den 1 november att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet ABAS.

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet. ABAS Protect har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

Erbjudandet att teckna aktier i samband med noteringen tecknades till drygt 75 procent, vilket innebär att bolaget tillförs 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,3 miljoner kronor. Bolaget hade på förhand ingått teckningsförbindelser om 5,4 miljoner kronor. Emissionen tecknades av 150 nya investerare vilket innebär att bolaget har 175 aktieägare vid noteringen.

Teckningskursen var 12,50 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 12,50 kronor per aktie. Teckningsoptionen börjar handlas vid ett senare tillfälle.

Aktien har hittills i dag handlats till 13 kronor som högst betalt och 9,28 kronor som lägst betalt. Klockan 09.50 var senast betalt 10 kronor, vilket är en nedgång på 20 procent jämfört med teckningskursen på 12,50 kronor. Aktier för 271 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 6,41 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 64 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om ABAS Protect AB