Publicerat: 2022-11-07 14:00:45

Blick Global Group: Blickar mot spännande tider - Analyst Group

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen är idag verksamma genom två affärsben: Spelutveckling, bestående av spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”) och Digital Marknadsföring, bestående av Wiget och det nyligen förvärvade Brand Legends. Befintliga dotterbolag är förhållandevis okänsliga mot rådande konjunkturläge vilket kombinerat med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, samt ytterligare förvärv, förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen. Utifrån en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Blick Global Group AB