Hem

Publicerat: 2022-11-08 08:10:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bahnhof AB: Bahnhof ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet, höjer prognosen för helåret

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökade intäkter och resultat i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget höjer sin prognos för helåret 2022.

Nettoomsättningen steg 7,2 procent till 436,5 miljoner kronor (407,0).

Ebitda-resultatet blev 74,3 miljoner kronor (64,3), med en ebitda-marginal på 17,0 procent (15,8).

Rörelseresultatet blev 58,1 miljoner kronor (48,8), med en rörelsemarginal på 13,3 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 58,7 miljoner kronor (48,4).

Resultatet efter skatt blev 46,9 miljoner kronor (39,0), en ökning med 20,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,44 kronor (0,36), vilket innebär en ökning med 22,2 procent mot föregående år.

På privatsidan har Bahnhof den sista september 439 631 hushåll som beställt någon bolagets fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det tredje kvartalet år 2022 med 3 987 kunder. Tillväxten är organisk.

"Processen med listbyte pågår, arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är till stor del genomförd. Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt. Motivet till listbytet är att öka bolagets synlighet på den internationella marknaden", skriver Bahnhof i delårsrapporten om det planerade listbytet från Spotlight Stock Market til Nasdaq Stockholm.

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på 1,725 miljarder kronor med ett rörelseresultat, ebit, på 225 miljoner kronor. Tillväxten är organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. I samband med bokslutskommunikén samt helårsrapporteringen för år 2022 kommer en ny årsprognos för år 2023.

Bahnhofs tidigare prognos, från halvårsrapporten i augusti, var en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat, ebit, på omkring 200 miljoner kronor.


Bahnhof, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 436,5 407,0 7,2%
EBITDA 74,3 64,3 15,6%
EBITDA-marginal 17,0% 15,8%
Rörelseresultat 58,1 48,8 19,1%
Rörelsemarginal 13,3% 12,0%
Resultat före skatt 58,7 48,4 21,3%
Nettoresultat 46,9 39,0 20,3%
Resultat per aktie, kronor 0,44 0,36 22,2%

Läs mer om Bahnhof AB