Hem

Publicerat: 2022-11-09 09:28:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Redsense Medical AB: Redsense Medical minskar omsättning och ökar förlusten under tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Redsense Medical redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Låt oss först notera att återhämtningen av försäljningen tar längre tid än väntat. Redsenses tredje kvartal ligger klart under förväntningarna vad gäller försäljning", inleder Pontus Nobréus sitt vd-ord.

Omsättningen sjönk till 1,0 miljoner kronor (3,6).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner kronor (-2,9).

Resultatet före och efter skatt var -2,4 miljoner kronor (-2,5).

"Det är uppenbart att vissa utmaningar kvarstår i efterdyningarna av pandemin.
Vi har upplevt variationer i inköpsmönster från våra amerikanska distributörer, som byggde ökade lager under marknadsnedgången och nu minskar sina lagernivåer för att möta den nuvarande efterfrågan. Som sådan är nettoomsättningen för kvartalet, även om den inte imponerar, inte en korrekt återspegling av efterfrågan på marknaden för närvarande och bör inte övertolkas", skriver Nobréus.


Redsense Medical, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,0 3,6 -72,2%
Rörelseresultat -5,9 -2,9
Resultat före skatt -2,4 -2,5
Nettoresultat -2,4 -2,5

Läs mer om Redsense Medical AB