Hem

Publicerat: 2022-11-09 13:51:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Invent Medic Sweden AB: Invent Medic ökar omsättning och minskar förlusten under tredje kvartalet

Medicinteknikbolaget Invent Medic redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.

Omsättningen steg till 0,9 miljoner kronor (0,3).

"Fokuset på försäljning har gett resultat under det tredje kvartalet. Det är extra uppmuntrande att vi lyckades slå ännu ett kvartalsrekord och behålla den positiva trenden från det andra kvartalet, då vi tidigare haft svagare försäljning just under sommarmånaderna", säger vd Anna Lindström.

Bruttovinsten blev 0,7 miljoner kronor (0,3), med en bruttomarginal på 77,8 procent (100,0).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-4,0).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-4,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,8 miljoner kronor (-4,2).

"Bolagets försäljning utvecklas i enlighet med vår strategiska plan, samtidigt som vi har ett stort fokus på våra kostnader. Vi minska våra utgifter med ytterligare 20 procent under kvartalet (jämfört med föregående kvartal), och med ökande volymer i försäljningen skiftar vi nu fokus mot produktionsledet", säger Lindström.

Likvida medel uppgick till 4,7 miljoner kronor (5,6).


Invent Medic, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,9 0,3 200,0%
Bruttoresultat 0,7 0,3 133,3%
Bruttomarginal 77,8% 100,0%
Resultat före skatt -2,2 -4,0
Nettoresultat -2,2 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,09 -0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,8 -4,2
Likvida medel 4,7 5,6 -16,1%

Läs mer om Invent Medic Sweden AB