Publicerat: 2022-11-10 08:52:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion rapporterar ökad ebitda-vinst

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning och ebitda under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 29,2 miljoner kronor (14,9). Organisk tillväxt var 17,8 procent, vilket är inom det långsiktiga målet på 10-25 procent.

Ebitda-resultatet blev 2,5 miljoner kronor (1,3), med en ebitda-marginal på 8,4 procent (9,0).

"Under årets tredje kvartal märks påverkan av leveransstörningar tydligt och vi påverkas både positivt och negativt av en svag valuta. Ebitda-marginalen för Q3 landade på 8,4 procent som inte riktigt når upp till det långsiktiga målet om en ebitda-marginal på tolv procent", kommenterar vd Brodde Wetter.

Wetter uppger också att förhoppningen är att leveranssituationen normaliseras under första halvåret 2023.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (0,2).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet efter skatt blev -1,6 miljoner kronor (0,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,00).


Sustainion, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 29,2 14,9 96,0%
EBITDA 2,5 1,3 92,3%
EBITDA-marginal 8,4% 9,0%
Rörelseresultat -0,8 0,2
Rörelsemarginal 1,3%
Resultat före skatt -1,7 -0,1
Nettoresultat -1,6 0,2
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,00

Läs mer om Sustainion Group AB