Hem

Publicerat: 2022-11-10 08:57:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience rapporterar en förlust på över 4 miljoner kronor i tredje kvartalet

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,36 kronor (-0,18).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,7 miljoner kronor (-3,0).

Likvida medel uppgick till 12,5 miljoner kronor (13,8).

"Projektet med vår vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12, fortsätter enligt plan. Under Q2 utvecklade vi produktionsprocessen på TestaCenter i samarbete med vår tillverkningspartner NorthX Biologics. Under Q3 har den GMP-anpassade produktionsprocessen verifierats i NorthXs anläggning och under hösten tillverkas material för Tox-studien", säger vd Maria Alriksson och fortsätter.

"Utvecklingen och verifieringen av produktionsprocessen har gjorts på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och resulterat i en signifikant högre produktivitet jämfört med tillverkning
i labbet. Det har varit ett mycket lyckat projekt, som dock drivit upp våra kostnader under Q2 och Q3. De närmaste kvartalen ser vi lägre kostnader för tillverkning".

Enligt Alriksson väntas man starta den toxikologiska studien i början av januari och kommer. När den är slutfört kommer bolaget behöva ytterligare 14-18 miljoner kronor för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas I.


Abera Bioscience, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,1 -1,9
Resultat före skatt -4,1 -1,9
Nettoresultat -4,1 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,36 -0,18
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,7 -3,0
Likvida medel 12,5 13,8 -9,4%

Läs mer om Abera Bioscience AB