Hem

Publicerat: 2022-11-10 09:21:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sensidose Aktiebolag: Sensidose minskade omsättningen i tredje kvartalet

Läkemedelsbolaget Sensidose redovisar en minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med året innan. Rörelseresultatet vände till att bli positivt efter en större lagerjustering.

Omsättningen sjönk 18,2 procent till 1,8 miljoner kronor (2,2).

"Tredje kvartalet 2022 präglades av vikande försäljning jämfört med samma period 2021. Ett par faktorer förklarar tappet. Dels var tredje kvartalet 2021 ett ovanligt starkt kvartal men främst ser vi nu effekten av att vi på grund av produktionssituationen gällande MyFID inte kunnat leverera dosautomater till nya patienter som väntar på att starta sin behandling i Sverige och Danmark. Dessa två faktorer gjorde att omsättningen i dessa länder minskade under det tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021", kommenterar vd Jack Spira.

Samtidigt har bolaget hanterat bristen på viktiga komponenter för MyFID genom att de ersatts med likvärdiga komponenter till priset av omfattande mjukvaruändringar.

"Nu är dessa ändringar genomförda, validerade och därmed kan produktionen komma igång. Vi räknar med att under 4:e kvartalet kunna hantera efterfrågan utan försenade leveranser", säger Spira.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-0,7), med en rörelsemarginal på 11,1 procent. Det blev en rörelsevinst tack vare att varukostnader uppgick till ett positivt belopp om 0,7 miljoner kronor (-0,3 ), vilket beror på att bolaget har gjort en större lagerjustering under kvartalet.

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-0,7), och per aktie 0,01 kronor (-0,10).

Likvida medel uppgick till 17,7 miljoner kronor (6,5).


Sensidose, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,8 2,2 -18,2%
Rörelseresultat 0,2 -0,7
Rörelsemarginal 11,1%
Nettoresultat 0,1 -0,7
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,10
Likvida medel 17,7 6,5 172,3%

Läs mer om Sensidose Aktiebolag