Hem

Publicerat: 2022-11-10 13:21:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike genomför en företrädesemission på 5,2 miljoner kronor

Aktieägarna i logistik- och transportbolaget Movebybike kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på 5,2 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,25 miljoner kronor.

Nyemissionen omfattas till 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare. Det finns även en överteckningsoption på drygt 1,5 miljoner kronor som kan utnyttjas om nyemissionen blir övertecknad.

Syftet med nyemissionen är att bolaget ska kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat.

Villkoren i nyemissionen är 4:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 80 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien med teckningsrätt är den 6 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 7 december. Teckningstiden löper från 9 december till 23 december.

Läs mer om MoveByBike Europe AB