Hem

Publicerat: 2022-11-11 09:01:36

Tendo: Rapportkommentar Q3’22 - Kalqyl

Sammantaget var kvartalet positivt med ett förväntat utfall. Tendo redovisade som förväntat ingen omsättning, men arbetet för att närma sig kommersiell fas fortlöpte enligt kommunicerad tidsplan. Bolaget blev i kvartalet godkända som medicinsk tillverkare av specialanpassade produkter. Vidare färdigställdes kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 13485. Tendo har nu gått in i en verifierings- och valideringsfas. Vår uppfattning är att bolaget ligger i fas och att produkten Tendo OneGrip har goda förutsättningar att lanseras i början av 2023.

Länk till analysen

Läs mer om Tendo AB