Hem

Publicerat: 2022-11-11 13:08:25

Redsense Medical: Långsam återhämtning - Penser

Ett svagt kvartal

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1,0 mkr (3,6 mkr) och rörelseresultatet blev -5,9 mkr (-2,8 mkr). Omsättningstillväxten uppvisade en negativ utveckling, -47% q/q samt -71% y/y. Kassa inklusive kortfristiga placeringar uppgick till drygt 13 mkr och kassaflödet uppgick till -1,8 mkr under perioden.


Länk till analysen

Läs mer om Redsense Medical AB