Hem

Publicerat: 2022-11-14 14:20:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatechs företrädesemission tecknades till 80 procent inklusive garanter

Forskningsbolaget Cessatechs företrädesemission tecknades till 80 procent. Det fördelar sig på
47,3 procent med stöd av teckningsrätter, 14,3 procent utan stöd av teckningsrätter samt 18,5 procent som tilldelas emissionsgaranterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Cessatech tillförs 14,7 miljoner danska kronor före emissionskostnader. Bolaget emitterar 7,33 miljoner nya aktier och har därefter 13,45 miljoner aktier utestående. Cessatech emitterade även teckningsoptioner i företrädesemissionen.

Läs mer om Cessatech A/S