Publicerat: 2022-11-15 08:47:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs minskar rörelseförlusten kraftigt Q3 - försäljningen går trögt

Bioteknikbolaget Nattaro Labs redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten.

Omsättningen sjönk till 0,8 miljoner kronor (2,2).

Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-5,8).

Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-6,9).

"Återhämtningen av vår internationella försäljning till den professionella skadedjursmarknaden har tagit längre tid än förväntat. Samtidigt har vi både fantastiska testresultat och bra respons på våra produkter från kunderna, vilket gör att vi fortsatt ser en stor potential för att förebyggande skydda sig mot vägglössutbrott. Därför väljer vi nu att se över och effektivisera vår kostnadsmassa för att på en osäker finansmarknad skapa fortsatt utrymme för säljaktiviteter direkt mot kundsegment på prioriterade marknader", skriver vd Carl-Johan Gustafson i rapporten.

Som bolaget tidigare meddelat har man genomfört etableringen i USA, men säljinsatserna mot den professionella skadedjursmarknaden har tagit längre tid än väntat att slå igenom.

Vidare fortsätter bolaget arbetet med att få sin patenterade produkt Nattaro Safe registrerad hos amerikanska myndigheter för försäljning under 2023.


Nattaro Labs, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,8 2,2 -63,6%
Rörelseresultat -1,8 -5,8
Resultat före skatt -2,2 -6,9
Nettoresultat -2,2 -6,9

Läs mer om Nattaro Labs AB