Hem

Publicerat: 2022-11-15 09:09:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical genomför aviserad företrädesemission på 25 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Micropos Medical har beslutat att genomföra den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna på 25 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta Hypocath-systemet. Nyemissionen är säkrad till 35 procent genom teckningsåtaganden som har getts av bolagets styrelseordförande och ett antal andra aktieägare.

Villkoren är 1:9, innebärande att nio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,80 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 november och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 21 november. Teckningstiden löper från 30 november till 16 december och handel med teckningsrätter sker den 30 november till 13 december.

Läs mer om Micropos Medical AB