Hem

Publicerat: 2022-11-16 06:39:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Katalysen Ventures AB: Katalysen Ventures rapporterar oförändrad omsättning men minskar rörelseresultat i Q3

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 1,25 miljoner kronor (1,25).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-3,1).

Totalt beräknat marknadsvärde av Katalysens portfölj uppgår till 227 miljoner kronor.

Efter kvartalets gång valde styrelsen att göra en riktad nyemission till ett litet antal strategiska investerare. Genom den fick Katalysen in 7,6 miljoner kronor före kostnader vilket gör det möjligt för bolaget att fullfölja ett antal uppföljningsinvesteringsmöjligheter i portföljen.


Katalysen Ventures, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 1,25 1,25 0,0%
Rörelseresultat -3,6 -1,6
Nettoresultat -2,8 -3,1

Läs mer om Katalysen Ventures AB