Hem

Publicerat: 2022-11-18 08:16:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Thinc Jetty Collective AB: Thinc Jetty ökar omsättning men minskar nettoresultatet i säsongsmässigt svagt kvartal

Kommunikationsbyrån Thinc Jetty redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade. Ebitda-resultatet förbättrades. Kvartalet är säsongsmässigt svagt för bolaget.

Omsättningen steg cirka 180 procent till 64,5 miljoner kronor (23).

Ebitda-resultatet blev 0,3 miljoner kronor (-0,2), med en ebitda-marginal på 0,5 procent.

Resultatet före skatt var -1,6 miljoner kronor (-0,7). Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

"Vår försäljning ökar väsentligt jämfört med året innan och vi visar vårt värde genom både nya affärer och utveckling av befintliga affärer. Detta trots att Q3 för kommunikationsbranschen normalt sett är sämre kvartal med lägre aktiviteter under juli och halva augusti", uppger vd Anders Wallqvist.

Det fjärde kvartalet är normalt sett säsongsmässigt starkt för Thinc Jetty.

"Normalt gör vår koncern ett mycket bra fjärde kvartal och trots osäkerheten med allmänt förväntad lågkonjunktur är det min förhoppning att vi skall fortsätta öka vårt resultat och förbättra vårt kassaflöde jämfört med tidigare år även detta kvartal", uppger Wallqvist.

Thinc Jetty-chefen uppger att man så här långt haft en bra orderingång och att man inte behövt att justera sin prisbild. Förhöjd beredskap råder dock.


Thinc Jetty, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 64,5 23 180,4%
EBITDA 0,3 -0,2
EBITDA-marginal 0,5%
Resultat före skatt -1,6 -0,7
Nettoresultat -1,5 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03

Läs mer om Thinc Jetty Collective AB