Hem

Publicerat: 2022-11-18 08:57:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech redovisar som planerat små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten uppvisade i linje med plan små förändringar.

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner danska kronor (-3,5). Resultatet före skatt var -3,3 miljoner danska kronor (-3,5). Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner danska kronor (-2,9). Resultat per aktie hamnade på -0,43 danska kronor (-0,78).

Likvida medel uppgick till 15 miljoner danska kronor (5,9).

"Under det tredje kvartalet 2022 meddelade vi det framgångsrika resultatet av vår fas 2-studie 0206, den farmakokinetiska studien med CT001, och mycket viktigt, vi inledde vår pivotala studie 0205, en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie med 220 patienter med dosering av den första patienten. Vi ingår nu i en exklusiv grupp av utvalda företag i sen utvecklingsfas, stor insats från teamet och våra partners", säger Jes Trygved i sitt vd-ord.


Cessatech, Mdkk Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,3 -3,5
Resultat före skatt -3,3 -3,5
Nettoresultat -2,6 -2,9
Resultat per aktie, dkk -0,43 -0,78
Likvida medel 15 5,9 154,2%

Läs mer om Cessatech A/S